Yaz Okulu toplu sosyalleşme için birebirdir
Yaz Okulunda bir eğitsel oyun an’ı

 

Çocuklarda sürekli bir eğitim ve öğretim süreci

Sosyalleşme süreci, çocuğun ilk doğduğu andan itibaren başlayan ve ileri ki yıllarda
da devam eden uzun soluklu bir süreçtir. Sosyalleşme sürecinde olan bir çocuk aile, okul ve toplumsal gruplar
aracılığı ile sürekli bir eğitim ve öğretim süreci içerisinde gelişir ve büyür. Yaz Okulları bu anlamda bilhassa Covid Pandemisinden sonra daha da önemli bir yer kazanmıştır.

Çocuklar yaz okulu sayesinde akranları ile sosyalleşirler
Yaz Okulu sayesinde yani arkadaşlık kurarlar

Çocuklar mecburi olarak bu süreçte yüz yüze eğitime ara verdikleri için diğer bir sosyalleştirme aracı
olan kitle iletişim araçlarına fazlasıyla maruz kalmışlardır. Günümüzde her gün yeni bir kitle iletişim aracının ortaya
çıkmasıyla birlikte aile, okul ve toplumsal grupların çocuk üzerindeki etkisi giderek
azalmakta ve kitle iletişim araçlarının etkisi günden güne daha etkili hale gelmektedir. Bu manada çocuklar kendi yaşıt ve büyükleri ile sağlıklı iletişim kuramamakta ve kendilerini dış dünyaya kapamaktadırlar.
Bugün kitle iletişim araçları aracılığı ile popüler kültür ve popüler kültür ürünleri toplumsal
yaşantının bir parçası haline gelmiş ve çocuk üzerindeki etkisi günden güne artmaya
başlamıştır. Bu anlamda yaşıtlarının aksine Yaz Okulunda Sosyalleşmenin Çocuklar üzerinde faydaları onları daha avantajlı kılmaktadır.

Yaz Okulu
Yaz Okulu
YAZ OKULUNDA SOSYALLEŞMENİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE FAYDALARI