Çocuk Kursu

Çocuk Kursu, Çocukluk gelişim sürecimizin en hareketli dönemidir. çocuklarımızın bu dönemde enerjilerini istendik faaliyetlerde atmaları her ebeveynin arzuladığı bir durumdur.  Spor bu istendik faaliyetlerin başında gelir. Spor aracılığıyla enerjilerini kabul gören bir alana yönlendirip aynı zamanda fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyebilirler. Bilindiği gibi spor yapan çocuklarda şiddet ve saldırganlık eğilimleri diğerlerine nazaran çok daha az görülmektedir.

Spor okulları ve kulüpler öğrencilerin gerginlikten uzaklaşarak rahatlamalarını sağlayan ortamlardır. Yapılan etkinlikler stresle başa çıkmalarını sağlar. çocuklar spor yaparak rahatlarlar. Aynı zamanda spor yaparak sosyalleşirler.

istanbul çocuk Yüzme Kursu
istanbul çocuk Yüzme Kursu

Yaşıtlarıyla içinde bulundukları etkileşim, onların kendilerini sınamasını, kendilerini diğerleriyle kıyaslamasını ve sonunda kendini fark etmesini sağlar. Kendini fark eden, ne istediğini bilen ve kendini doğru ifade edebilen çocuk, kendine-çevresine saygı duyan çocuk haline gelir. Bunun yanında karşılaştığı zorlayıcı durumlarda yardımlaşmayı ve kriz yönetmeyi öğrenir ve liderlik becerisi gelişir.

 

çocuklarımız bir gruba ait olma duygusu yaşarlar. Özellikle 10-15 yaş arası çocuklar için bu önemli bir duygudur. Oluşan ekip ruhu, çocuklarımızın duygusal gelişimlerinde önemli rol oynar. Kabul gördüğü bir ekip çocuğunuzun özgüvenini güçlendirir.

 

Spor okullarının faydaları bunlarla kalmayıp, çocuklarımızın sağlıklı yaşam hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar. Ki bu spor okulları nın en temel amaçlarındandır. Sağlıklı beslenen, uyku ve yemek saatleri düzenli olan, obeziteden uzak, beden görünümünden hoşnut çocuklar , başta kendilerini sonra ebeveynleri ve kulüp olarak bizleri de mutlu etmektedir.

 

Ailelerin ekonomik imkanları elverdiğince, çocuğu beş yaşından itibaren içerisinde her türlü sporun bulunduğu bir spor okuluna yönlendirmek gerekir. Böylece on on iki yaşından itibaren bağımsız iradesiyle uğraşmak istediği spor dalını kendisi seçebilir. | Çocuk Kursu.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz birçok nedenden dolayı spor okulları aileler ve çocuklar için bulunmaz bir fırsattır. Çevre ile uyumlu, kendine güvenli, düşünce ve uygulama dengesini kurabilen, strateji kurabilen, özdisiplini yerinde, mutlu, kendisine, toplumuna çevresindekilere faydalı barışçıl gençlerin yetişmesinde spor son derece önemli bir eğitim aracıdır. | Çocuk Kursu.

 

Çocuk Kursu, Yüzme Kursu, Yaz Okulu, Yaz Kampı, Jimnastik Kursu, Spor Okulu Hizmetleri vermekteyiz.

 

Aqua Yüzme Havuzu