Aqua Kamp Kullanıcı Sözleşmesi

Aqua Kamp Kullanıcı Sözleşmesi, detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

AQUA KAMP KAYIT SÖZLEŞMESİ – YÖNETMELİĞİ

Bu sözleşme AQUA KAMP İdareci, Çalışanlarının, Koç ve Veli ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve Öğrencilerimiz, Kampçılarımız ve Kursiyerlerimizin çalışmalardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. AKUA SPOR KULÜBÜ  yazışmalarında bundan böyle AQUA olarak anılacaktır.

Aqua Kamp Sözleşme
Aqua Kamp Sözleşme

Madde 1:

İş bu kayıt formu Öğrenci velisinin tercih ettiği AQUA programlarından birinin organizasyonunu (Yaz Kampı, Yaz Okulu, Yüzme, vb. spor faaliyetlerini) kapsar.

Madde 2:

AQUA Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler , kampçılar, kursiyer ve sporcular spor yapmalarında sakınca olmadığına dair sağlık raporunu, Aşı Kartı veya Tahlil sonuçlarını, T.C Kimlik numarası ve HES Kodlarını AQUA yönetimine vermek zorundadır. Aksi taktirde doğabilecek olumsuzluklar da AQUA sorumlu tutulamaz.

Madde 3:

Kampçıya, Öğrenciye veya Kursiyere herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde Anne, Babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için AQUA yönetimini kendilerinden farksız derecede karar verme yetkisini ve iznini vermek üzere yetkili kılmışlardır.

Madde 4:

Kampçı, Öğrenci veya Kursiyer kamp idaresinin belirleyerek bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kamp / Kurs / Okul kurallarına, düzene, ahlakı ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar yazılı & sözlü olarak uyarılır, tekrarı halinde tutanak tutmak kaydı ile kampla ilişiği kesilir. Bu gibi durumlarda ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

Madde 5:

AQUA Yaz Okulu başladıktan sonra, Yaz Okulu idaresinin belirlediği kurallara uymayan, düzene, ahlaka, ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunan öğrenciler yazılı ve sözlü olarak uyarılır. Devamı halinde Yaz Okulu ile ilişiği kesilir. Ödediği ücretin iadesi kesinlikle yapılmaz.

Madde 6:

Kamp dahilinde izne tabi olmayan malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve Mamulleri ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulamaz. Bulundurmak yasaktır.

Madde 7:

AQUA programları başladıktan sonra; Yaz Kampı, Yaz Okulu, Yüzme kursu, vb. spor faaliyetlerinden her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin ayrılması durumunda, ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

Madde 8:

Yaz Kampı , Yaz Okulu programları başladıktan sonra taksitli ödemelerde öğrencilerin Yaz Kampı yada Yaz Okulu programından herhangi bir sebeple ayrılması durumunda kalan taksitleri tam olarak ödemeyi velisi taahhüt eder. Doğabilecek durumlardan İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi Müdürlüğü kanalı ile halledilir.

Madde 9:

Kampçının, kamp dışına yapılacak günübirlik gezilerde kamp araçlarıyla seyahat etmesine ve aktivitelere katılmasına ailesince izin verilmiştir.

Madde 10:

Yaz Okullarında Tesis dışına yapılacak Günübirlik Gezilerde kamp aracıyla seyahat etmesine ve aktivitelere katılmasına, Yaz Okulu Merkezi ile Havuz, Basketbol Salonu, Tenis Kortu arası transferine ailesince izin verilmiştir.

Madde 11:

Kamp idaresi, Yüzme kursu, Basketbol kursu, Jimnastik kursu , Yaz okulları, Yaz kampı, Spor organizasyonları sırasındaki faaliyetlerin görüntülenmesi ve tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Veli, kampçının görüntülerinin kampla ilgili her türlü tanıtım aracında bedelsiz olarak kullanılmasına izin ve muvafakat eder.

Madde 12:

Yüzme Kursu, Basketbol Kursu, Jimnastik Kursu, Yaz Okulları, Yaz Kampı, Spor organizasyonları, gibi programlarda kayıt iptalinde ücret iadesi yoktur.

Madde 13:

7. Ve 12. MADDE’lerde belirtilen durum dışında program başlamadan ve kimi zaman başladığı hallerde kimi kabul edilebilinir sebeplerden dolayı kayıt iptali olması durumunda ödenen ücretin % 30’u kesinti yapılarak bakiye 30 gün içinde iade olunur.

Madde 14:

Katılımcı velisi, kampların yapıldığı tesislerde, katılımcı tarafından yapılabilecek tüm zararları tutanak tutmak kaydı ile ödemeyi taahhüt eder.

Madde 15:

Kampa Cep telefonu, Tablet, Lap Top vb. getirilmesi yasaktır.

Madde 16:

Bu sözleşmeye ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sözlü ve yazılı olarak yapılan tüm yazışmalar (Mektup, E-mail, Faks vb.) ile teyit edilir. Tüm bu yazışmalar Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda AQUA KAMP’ın Online Kayıt Formları, Kayıt Formları, Defter, Belge, Tahsil Makbuzu ve Kayıtları delil olarak kabul ederler.

Madde 17:

Veli Telekomünikasyon yoluyla yapılan (E-mail, SMS vb..) tüm bilgilendirmeleri Kvkk (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında kabul eder.

Madde 18:

Kamp öncesinde Kampçıya ait para ve değerli eşyalar makbuz ya da tutanak karşılığında kamp yönetimine teslim edilmediği sürece, kamp yöneticileri tarafından kaybolan eşyalara ait sorumluluk kabul edilmez.

Madde 19:

Kayıt esnasında verilen kamp programları taslak ve örnek programlardır. Programda (Kamp akışı, otel ve araç vb.) önceden haber vermek kaydıyla değişiklik yapabilir. Sorumluluğu dışında gelişen (Olumsuz hava koşulları, grev, doğal afetler, her türlü teknik aksaklık vb.) aksaklıklardan dolayı, Kamp Direktörü, Kamp programında her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Bu tip olaylardan dolayı AQUA  sorumlu tutulamaz, maddi ve manevi tazminat ödemez. Yukarıda 19 maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimizi, Veli yada Kampçı, Öğrenci veya Kursiyer tüm kurallara uyacağını aksi takdirde sözleşmenin AQUA tarafından tek taraflı fesih etme yetkisi vardır. İş bu sözleşme taraflarca okunup E- imza olarak kabul edilip taraflarca okunup onayladığımızı kabul ederiz.

| Aqua Kamp Kullanıcı Sözleşmesi