YAZ KAMPININ ÇOCUKLARA FAYDALARI

YAZ KAMPININ ÇOCUKLARA FAYDALARI

  Yaz kampı deneyimlerimiz sırasında çocuklar için olumlu yönde pek çok gözlemler elde ettik. Yaz kamplarının Öğrencilere sağladığı faydaları gözlemlediğimiz kadarıyla sizlerle paylaşmak gerekirse bunlar aşağıdaki gibidir. – Yaz kamplarında özellikle sosyalleşme sıkıntısı yaşayan, içine dönük, güvensiz çocuklar sosyalleşmeye, grup

YÜZME KURSUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

YÜZME KURSUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

    Yüzme insan sağlığı açısından en yararlı sporlardan biridir. Çocukların özellikle kritik gelişim dönemlerinde kas gelişimiz açısından olumlu gelişmeler kaydedebileceğiniz yüzme, yetişkinlerde de başta kaslarla alakalı birçok probleme çözüm olabilecek niteliktedir. Yüzme kursuna sadece bir problemle karşılaşıldığı zaman gidilmesi

JİMNASTİK NEDİR?

JİMNASTİK NEDİR?

    Jimnastik Nedir? Jimnastiğin kabul görmüş şöyle genel bir tanımı vardır: “Jimnastik Kursu , vücudu güçlendirmek ve çevikleştirmek amacıyla yapılan bedensel alıştırmaların tümünün genel adı” Etimolojik olarak Eski Yunandan gelir. Eski Yunan’da jimnastik terimi Gymnasionlar’ın genel eğitim programı içerisinde

YAZ KAMPI NEREDE? NASIL YAPILIR?

YAZ KAMPI NEREDE? NASIL YAPILIR?

  Yaz kampları, çocuklarımızın ve gençlerimizin, bütün bir yılın yorgunluğunu atmaları, eğlenirken öğrenmeleri, sosyalleşmeleri ve serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için kurulmuş tesislerdir. Çocuklarımız yaz kampında sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlarının farkına varıp bunları geliştirme imkanı bulurlar. Biz